Vzpomínka na Regiho 2018...

V Milovicích proběhl 4. ročník střeleckého klání Vzpomínka na Regiho Schamse, které bylo zároveň neoficiálním Mistrovstvím ČR ke 100 letům československého letectví... 

Helicopter Rally Show 2018...

Reportáž z letošní Helicopter Rallye Show v Hradci Králové. 

Vzpomínka na Regiho...

Sponzoři a partneři nadcházejícího střeleckého klání "Vzpomínka na Regiho Schamse 2018", které je zároveň neoficiálním Mistrovstvím České republiky ke 100 letům československého letectví...

Venda Vašek besedoval v Hradci...

Fotogalerie na stránkách Jindřichohradeckého deníku pod tímto odkazem...

Sbírka fotografií hrobu plk. Rosíka...

... od kamaráda Honzy Šípka. Zdravíme a za celý Svaz letectví posíláme velký dík za takový vzácný počin...

Odkaz zde...

© Pavel Toufar

Něco ze zákulisí letů prvních sovětských kosmonautů do vesmíru:

Co Gagarin nevěděl...

O přistání musel lhát...

Intriky a podrazy kolem první ženy ve vesmíru...

První žena v kosmu usnula...

Osobně k tomuto doporučuji stáhnout si tyto dva filmy:

Gagarin - První ve vesmíru...

Saljut 7...

Sice se tam nestřílí na každém kroku a krev neteče proudem, jako tomu bývá u filmů z Holého Údu, nicméně koukat se na to dá a to jako že hodně...

Vláďa Remek...

Odkaz na článek ke 40. výročí letu Vládi Remka do vesmíru...

Něco málo pro potěchu oka...

Viz. odkaz na naše webové stránky...

Školní projekty...

Procházejíc dnes kolem školy, nemohl jsem si nevšimnout záhonku jarních květů, mezi nimiž jsou umístěny fotografie milovických židovských dětí, které přišly o život v transportech během druhé světové války. Přivedlo mě to k tomu, abych zde na tomto místě připomenul zajímavé projekty, jichž se účastní děti z naší milovické školy T. G. Masaryka. A tudíž i členové našeho klubu. Naše omladina...

Školákem ve válečných letech...

Kam zmizeli Geigerovi...

Klobouk dolů, děcka, co jste dokázali! Klobouk dolů všem učitelkám a učitelům, že odvádějí perfektní práci a vedou vás k tomu, abyste nezapomínali na historické události. Děkujeme a jsme na vás hrdí...

Legendy Dvojvendy...

Společná fotografie žateckých kamarádů z Valné hromady dne 22. února 2018...

Tajemství vrtulníku z Kujalova lomu...

Článek o jednom zajímavém pátrání naleznete na našich webových stránkách pod tímto odkazem...

Pár zajímavých ilustrovaných videí, ...

která budou jistě zajímat nejenom klubovou omladinu...

(děkujeme Joe Vochyánovi za poslání...)

https://www.youtube.com/watch?v=AjXr9Nj5ZbI

https://www.youtube.com/watch?v=yD-4_8l1cI0

https://youtu.be/6LWRYnT9XEg

https://youtu.be/Pkx_jYpV2NE

https://youtu.be/-xGbmC1Ha7M

Otto Jindra...

... české letecké eso, které málem zabilo ruského cara...

Jeden z nejúspěšnějších pilotů dvoumístných strojů v Rakousku-Uhersku sestřelil 9 nepřátelských strojů.

Narodil se v jižních Čechách v Chlumu u Třeboně 18. března 1896. V devatenácti letech vstoupil do armády a začal studovat v dělostřelecké škole pro kadety ve Vídni.

První světovou válku zahajuje jako pobočník velitele 14. horského dělostřeleckého pluku a za odvahu v boji získal bronzovou medaili Signum Laudis. Požádal o převelení k letectvu a 10. 9. 1914 již byl u 1. letecké roty, kde operoval na strojích typu Albatros B. I a později i rakouských Hansa-Brandenburg B. I. a C. I.

21.1.1915 se Jindra stává velitelem 1. letecké roty poté, co se dosavadní velitel Josef Smetana nevrátil z bojového letu. Překvapivé bylo, že velitelem byl jmenován i přes to, že v té době nebyl pilotem, ale pozorovatelem. Pilotní výcvik začal Jindra na podzim 2015 a 11. prosince 1915 získal kvalifikaci polního pilota. Již 5. ledna 1916 tak zažil první vzdušný souboj v roli pilota, který skončil jeho nuceným přistáním poté, co došlo k poškození nádrže letounu. První vítězství v této funkci si připsal 29. března a již od 9. dubna mu patřilo označení letecké eso, neboť dosáhl pěti sestřelů.

Jeho asi nejzajímavější letecký počin se udál dne 12. dubna 1916, kdy byla naplánovaná vojenská přehlídka pro ruského cara Mikuláše II. v ukrajinském městě Chotyn. Jindra skočil do svého Albatrosu B. I a vzal sebou nadporučíka Godwina Brumowskiho. Tito dva rozprášili slavnostní přehlídku pro ruského cara svržením sedmi malých bomb, kdy se pochodující ruské útvary zcela rozpadly. Ruský car sice tento útok bez úhony přežil, ale dost zuřil. Čtyři ruská letadla Parasol se ihned vrhla na opovážlivé "Rakušany", ale ostuda ruských vojsk toho dne ještě neskončila a dva Parasoly skončily v troskách na zemi.

Ruský armádní velitel, generál Alexej A. Brusilov, jako profesionální voják vyslovil nepříteli uznání, když útok Jindry a Brumowskiho označil jako "mimořádně smělý a statečný čin austrijáckých ljotčiků".

Svého posledního vítězství dosáhl Jindra 18. prosince 1916. Zaútočil se svým Hansa-Brandenburg C. I na ruský pozorovací balón.

S devíti sestřely se stal v roce 1916 nejúspěšnějším letcem Rakouska-Uherska. Jako jeden z osmnácti leteckých důstojníků monarchie získal dvakrát Vojenský záslužný kříž 3. třídy s meči a válečnou dekorací.

Účastnil se budování československého vojenského letectva jako voják a po propuštění z armády v roce 1921 provozoval vlastní leteckou společnost a zasloužil se o budování tehdejšího československého leteckého průmyslu.

Otto Jindra zemřel 2. května roku 1932 ve věku pouhých 36 let na následky utrpěných zranění z Velké války.


(Zveřejněno s laskavým svolením autora, p. Petra Blahuše...)

Zdroje:

www.valka.cz

www.military-portal.cz

Pohár Malýho Vlk 2018...

Reportáž ze střelecké soutěže naleznete pod tímto odkazem na webu Leteckého klubu gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, či přímo na našich klubových stránkách...

Bohemia, Patria mia...

Videa a fotografie pana L. Rinalda z pietního aktu na Mezinárodním Vojenském Hřbitově v Milovicích dne 18. 11. 2017 Je zde pohřbeno 6 500 vojáků z období světových válek. Nejvíce je zde pohřbeno Italů(5 000) z první světové války, proto se o památník stará MNO Itálie.

Zdraví správce památníku M. Čerepušťák

https://photos.app.goo.gl/FWfOpuUvXUKetjE12

https://photos.app.goo.gl/DERZf8RHXQW8nL9w2

https://youtu.be/ER3_TT9abvs

https://youtu.be/JHhwvFgJx20

https://youtu.be/187IqtYJyzE

https://youtu.be/V4vIxsDI918

https://youtu.be/Y_Z6BoU43Vw

https://youtu.be/dzozQMkwAk8 

O "Českém svazu letectví (ČsSL)"...

Proč zrovna tady? Tyto stránky, podle dostupných IT- údajů, jsou totiž už natolik v dobrém "profláknuté", že není valného důvodu hledat jiný kanál pro cílenou salvu informací. A o to mi vskutku právě teď kráčí. V poslední době se ve stále větší míře objevují na WEB stránkách i na FB dotazy, co že to ten ČsSL vlastně je? Není to náhodou následovník Svazu letců ČR? Na vysvětlenou se tedy podělím o několik faktů.

Svaz letců ČR (SL ČR) v minulosti byl a je úzce specializovanou profesní organizací, která měla a má svůj, ne vždy snadný, život. Jeho protagonisté se již od dob založení, po 1. světové válce a vzniku Československa, rekrutují téměř výhradně ze soudobých i bývalých vojenských pilotů. Všechna čest a hluboká úcta ke všem těm, kteří se v celé historii SL ČR zasloužili o jeho několikanásobné z mrtvých vstání vždy po jeho zrušení režimy (Hitlerův, Gottwaldův a Husákův), kterým jeho podstata nešla zrovna dvakrát pod fousy. Bohužel, vojenské letectvo Československa, potažmo České republiky, bylo během posledního čtvrtstoletí na přelomu 20. a 21. století redukováno pod míru únosnosti, na zanedbatelné počty létajícího personálu. Proto původní členská základna SL ČR, ať se to konstatování zdá tvrdé či nikoli, v podstatě vymírá. Další, neméně významnou, příčinou tohoto trendu je skutečnost, že SL ČR ve zmíněném období nedokázal překročit svůj stín a buď vědomě nenacházel, nebo nevědomě neuměl najít programovou cestu k mladé letecké generaci. Je nutné nazývat věci a jevy pravými jmény.

Na přelomu let 2016/2017 vznikla v několika umíněných hlavách myšlenka vytvořit zájmovou organizaci, která by se snažila koukat do budoucna a vytvořit podmínky ke sdružení mnohem širšího portfolia spolků s odbornostmi, jež mají cokoli společného s leteckou tématikou. Tato organizace by však zároveň rozhodně nechtěla mít v úmyslu tradice českého (československého ) letectví odsoudit na smetiště dějin. Z historie letectví je třeba vycházet, učit se v ní. Kdosi moudrý řekl, že kdo se nepoučí ze svých dějin,je odsouzen k tomu, aby je prožil znovu v mnohem krutější podobě. Tohoto fenoménu jsme aktuálně v naší společnosti svědky i mimo rámec letectví. Navíc, mladá generace je záměrně sociálně oddělována od té starší. Mnoho mladých lidí necítí povinnost postarat se o svoje rodiče nebo prarodiče, o sousedech nemluvě. Není to vždy jen jejich vina, jsou k tomu programově manipulováni. Takže, pokud se podaří vytvořit těsnější mezigenerační vazbu, pokud se budou chtít mladí aviatici něčemu přiučit od těch zkušenějších (věřte, že mají čemu) a pokud starší pardálové budou chtít naslouchat novodobým názorům současné letecké i neletecké mládeže (také mají čemu), je na úspěch zaděláno.

Zkrátka a dobře od nadějné myšlenky k činům. Jestli by předchozí větu chtěl nějaký hnidopich považovat za budovatelské heslo, budiž, je to jeho volba. Nic to nezmění na faktu, že dne 12.6.2017 byl na ustavujícím sjezdu třinácti zapsanými spolky z celé republiky založen Český svaz letectví (ČsSL) a dne 12.9.2017 byl soudně zaregistrován. Od té doby byla vytvořena legální, formální pravidla hry a byly uvedeny v život a jsou naplňovány WEB stránky svazu na konkrétní adrese www.cesky-svaz-letectvi.webnode.cz... dočasně a od 1.11.2017 na adrese www.svazletectvi.cz ...trvale . Je stanoven způsob přijímání dalších, potenciálních právnických subjektů, které projeví zájem o sdílení činnosti s nádechem luftu, vůně leteckého paliva všeho druhu, pohybu v trojrozměrném prostoru s motorem i bez něj (čtvrtý rozměr zatím uměl jen Einstein). Pokud někdo modelaří, má na zádech padák, zajímá ho cokoli okolo letectví, ten má k nám dveře otevřené. Postupně chceme aktivizovat letecko-odborné sekce napříč celým svazem. Stačí být členem jakéhokoli právnického subjektu, který projeví ochotu stát se členským prvkem ČsSL.

Kdo si klade nízké cíle, je odsouzen k nezdaru (opět jedna nahrávka hnidopichům na smeč). Chceme do budoucna zaujmout nebo oslovit ředitele leteckých fabrik, majitele leteckých společností a letišť a jejich provozovatele. Máme v úmyslu vyvolat ovzduší, kdy se lidi budou ptát, co že to je za blázny, kteří chtějí z celého leteckého odvětví vybudovat společenskou a sociální sešlost, jež bude obecně respektována, jejíž názory a postoje budou muset, chtě / nechtě, být brány v úvahu i těmi, kteří dnes jsou odpovědni za obranyschopnost (resp. aktuálně faktickou neobranyschopnost) státu. Někdo letitější by mohl oprášit svoje vzpomínky a říci: "To chcete zase vyhrabat z popele Svazarm?". Ne, to nechceme, přestože si nemyslím, že myšlenka Svazarmu byla zcestná. Jen někdo na začátku devadesátých let vylil tu pomyslnou vaničku i s miminkem. Jak vidno z již řečeného, naše snaha se ubírá trochu jiným směrem. Někým moudrým bylo konstatováno: "Každý stát má na svém území vojsko. Když ne svoje, tak cizí."

Od poměrně vzdálených cílů v podobě vize zpátky k realitě. Zatím je nás řádově 800 členů. Nic moc. Ale ne málo na to, abychom seděli se založenýma rukama. Ne nadarmo jsem prošel 25 roky služby u vojenského letectva do roku 1994 a od té doby více než 20 roky u civilního dopravního letectva, abych věděl, že ničeho nedokáže ten, kdo nechce a vymlouvá se, že nemůže. Možná, že dojde v budoucnu k byť třeba jen částečnému naplnění zmíněné vize. Ale možná se to nepovede. To ukáže čas a účinnost naší snahy. Rozhodně však nemíním sedět v parku a sypat ptáčkům.

místopředseda Českého svazu letectví z.s. a předseda spolku Letci - Žatec z.s.

Ing. Václav Vašek