Slavnostní schůze Leteckých veteránů v Hradci Králové ke 100. výročí Československa a československého letectví...

Dne 14. listopadu uspořádal náš zapsaný spolek Slavnostní členskou schůzi v budově Krajského vojenského velitelství v Hradci Králové. Schůze byla výborem velice dobře připravena a hlavní úspěch byl ten, že se podařilo zajistit účast nejvyšších představitelů, jak státních orgánů, tak i vojenských orgánů Královehradeckého kraje i města Hradec Králové (Hejtman VČ Kraje, starý Primátor a jeho náměstek (se kterými jsme měli výtečnou spolupráci), nový Primátor města Hradce Králové a Ředitel KVV).

Vystaveny byly všechny 3 díly Kroniky našeho spolku (od roku 1990 do 2017) a Slavnostní plaketa Primátora HK, která byla našemu spolku udělena 28. 10. 2018 na nám. T. G. Masaryka při městských oslavách výročí vzniku ČSR. Drobnou výzdobu zajistili i naší modeláři svými modely.

V hlavním referátu se tito nejvyšší představitelé měli možnost seznámit nejen s historií našeho letectva, ale i s historií naší organizace, což bylo velice kladně oceněno právě těmito orgány. Poté byly všem těmto představitelům a vybraným členům našeho spolku předány slavnostní medaile ke 100 letům československého letectví.

Celá schůze přijata všemi účastníky velice kladně a přispěla nejen k propagaci celého našeho spolku v celém VČ Kraji, ale i mezi našimi členy. Celý výbor spolku odvedl velký kus dobré práce.

Ing. Míla Neuberg, předseda hradeckého spolku Leteckých veteránů ČsSL

Oslava 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky...

Obec Cerekvice nad Bystřicí společně se Základní školou a spolky působícími v obci uspořádala v sobotu 29. září 2018 oslavy 100 let od vzniku samostatné Československé republiky, jejíž významnou součástí bylo odhalení památníku našemu rodáku, pilotu RAF za II. světové války, panu plukovníku Rudolfu Holečkovi. Uskutečnilo se také symbolické vinobraní z odnoží nejstarší vinné révy na světě vysazené v roce 2015 u kaple Zvěstování Panny Marie.

Díky mimořádnému úsilí všech, kteří se na přípravě a zdárném průběhu této slavnosti podíleli, se tato akce velice vydařila. I přes poměrně chladné, ale slunečné počasí se sešlo odhadem cca 200 účastníků oslav.

Program oslav jsme zahájili českou hymnou, po které pronesl úvodní projev starosta obce. V 15 hodin bylo zahájeno slavnostní odhalení pískovcové plastiky věnované památce na plukovníka Rudolfa Holečka. Hned v úvodu uctilo odkaz našeho rodáka velitelství Vzdušných sil Armády České republiky nízkým přeletem dvou stíhacích letounů Saab JAS 39 Gripen. Po té následovali projevy starosty obce a našich vzácných hostů. Pozvání přijali: paní Ing. Olga Volicerová, neteř pana plukovníka Holečka, pan Tim Farland - vnuk pana plukovníka Holečka, který přiletěl i s manželkou a dvěma dcerami až z Nového Zélandu, pan Ing. Josef Abraham, starosta družební obce Cerekvice nad Loučnou, pětičlenná delegace spolku "Český svaz letectví - Letečtí veteráni Hradec Králové z.s.", vedená plukovníkem generálního štábu ve výslužbě panem Ing. Miloslavem Neubergem, bývalým stíhacím pilotem a velitelem 1. stíhací letecké divize Československé armády. V průběhu projevů nám nad hlavami zakroužil dobový válečný letoun North American SNJ-5 Texan na kterém se piloti RAF za II. světové války cvičili. Moderování oslav se zhostila slečna Andrea Oubramová, členka zastupitelstva obce. Program odhalení provázel skladbami na skotské dudy pan Filip Huml Král a na závěr zazněla vojenská večerka na trubku, kterou zahrál člen hudební skupiny Relax Band pan Ondřej Čuhanič. Čestnou stráž stáli tři členové spolku Čeští RAFáci v dobových uniformách pilotů RAF za II. světové války.

Plastiku z pískovce vytvořil sochař pan Miroslav Beščec z Prahy, pískovcový sokl vytvořil pan Petr Šantrůček z Třebovětic, přípravné práce a instalaci provedli zaměstnanci obce a spolupracující živnostníci. Projekt památníku navrhl pan Jan Fiala a Ing. Olga Volicerová, která má hlavní podíl na přípravě a financování. Průlet všech letadel zajistil i přes náročné podmínky pan Jiří Sofilkanič díky kontaktu Olgy Severové.

Po oficiálním zahájení následoval kulturní program pro všechny generace - hudební vystoupení skupiny Relax Band, taneční vystoupení souboru Rock Teens, vystoupení žáků cerekvické Základní školy. Večerní taneční zábavou, která se z důvodu chladného počasí přesunula do bistra "Na Hrádku" nás provázela hudební skupina "Gripen Live". V Základní škole si účastníci oslav mohli prohlédnout dobové fotografie a informace z historie Československé republiky, obce a spolků působících v obci. Významnou část vystavených exponátů zaujímaly dokumenty ze života pana plukovníka Rudolfa Holečka.

Malá fotogalerie...