Dřevohostice... 

... 61 let od nehody proudového letounu Il-28...

Dne 17. 11. 2018 jsme si připomněli tuto tragickou nehodu, která se stala 19. 11. 1957 při níž zahynuli tři mladí letci: por. Miloslav Matějka, npor. František Spurný a strš. Bohumil Utínek.

Byla sobota a přišlo opět nemálo příznivců se s námi podělit o tuto pietu - uctít památku zmařeným mladým životům při výcviku s nasazením života za všech okolností.

Počasí nám velmi přálo, i když byl menší poryv větru, ale krásné slunečné počasí.

Ve 13:00 hodin byl sraz na náměstí městyse Dřevohostice a odtud nás pomocí hasičského vozidla převezli na pietní místo do části Bezuchovského lesa , kde se tato tragická letecká událost stala.

Ve 14:00 bylo zahájení s představiteli městyse Dřevohostic, starostou Petrem Dostálem, za sbor SDH Jiří Zbíral a našeho spolku Letci Přerov - generála Karla Janouška, z.s.

Předseda Lubomír Hruban, Mgr. Zdeněk Smiřický, Miroslav Smětala, Zdeněk Kolda a Ladislav Ležák.

A tradičně přítomných občanů, kteří přišli od hostince "Na špici" procházkou na místo pomníku.

Položili jsme kytice, vzpomněli na našeho bývalého člena, mého otce Antonína Ležáka, který zemřel 9. 11. 2014.

Minutou ticha jsme uctili jeho památku, včetně letcům.

"Čest jejich památce"

Zpracoval: tiskový mluvčí spolku Ladislav Ležák

Vzpomínka na Josefa Františka...

8. 10. 2018 jsme si v obci Otaslavice připomněli 78 let od tragické a dosud nevysvětlené nehody letounu Hurricane MK.I R4175 (RF°R) válečného pilota, příslušníka 303. perutě RAF a nejlepšího pilota Bitvy o Británii, Josefa Františka (* 7. 10. 1914, Otaslavice - + 8. 10 1940 Cuddington Way, UK)

V úterý 8. října 1940 se v 9:40 při návratu z hlídkového letu Františkův Hurricane Mk.I R4175 (RF°R) zřítil v Cuddington Way v Ewellu. Důvody havárie se nepodařilo objasnit. Podle jedné teorie asi prováděl prvky letecké akrobacie blízko bydliště svého děvčete, podle jiných pamětníků na něm v té době byly patrné příznaky vyčerpání a únavy z boje. Je možné, že příčinou havárie byla kombinace obou těchto faktorů.

Po vyučení nastoupil do Školy leteckého dorostu v Prostějově. Po jejím ukončení se v roce 1936 stal pilotem na pozorovacích letounech Letov Š-328 u 5. letky 2. leteckého pluku v Olomouci. Po absolvování stíhacího kurzu se v roce 1936 stal stíhacím pilotem, létal na stíhačkách Avia B-534 u 4. stíhacího pluku u jeho 40. letky na letišti Kbely...

Proběhlo vítání místních - hostů a delegátů za spolky. Kladení kytic a věnců přítomných k uctění památky.

Ve složení delegátů Mgr. Zdeněk Smiřický, Jiří Holec, Zdeněk Holec a Miroslav Smětala.

"Čest jeho památce"

Za Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s.

Výbor děkuje všem zmíněným delegátům za účast na tomto pietním aktu.

Čerpáno na těchto stránkách: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_František

Den letectva...

Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s. 17.9.2018 oslavili Den letectva, který byl před časem zrušen. Sešli jsme se s členy spolku - aktivními piloty - piloty v důchodovém věku a s příznivci létání.

Naším záměrem je tento významný den stále udržovat v patrnosti, a snahou o zpětné zavedení svátku - letos stoletého výročí vzniku Československého letectva.

Za tímto účelem byly také zhotoveny pamětní medaile, které dostanou vybraní členové všech spolků Českého svazu letectví.

Generálmajor Ing. Jiří Kubala předseda spolku Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s. několik medailí udělil, jako poděkování členům za jejich obětavou práci.

Také musím poděkovat panu Petrovi Navrátilovi z letecké školy v Přerově, který nechal provést průlet nad pietním místem v obci Poličná, kde před šedesáti lety zahynuli letci, kpt. Stanislav Havlíček a kpt. Oldřich Losert.

Generální Štáb České Republiky pro vytíženost v osobním dopise se omluvili, že průlety letounů JAS-39 GRIPEN je nerealizovatelný. Jako náhradu provedl dne 26. 8. 2018 Ing. Alois Morkus nad Poličnou průlet s letounem L-200 "MORAVA"

Letci Přerov-generála Karla Janouška, z. s. děkují za pomoc s průletem v obci Poličná a pomoc rozvoji našeho spolku v Přerově.

Zpracoval: tiskový mluvčí spolku Ladislav Ležák

CLAY-EVA Blazice...

V Blazicích nedaleko Bystřice pod Hostýnem, byla 1. 9. 2018 odhalena pamětní tabule výsadku CLAY-EVA...

Skupina CLAY - radista Čestmír Šikola, šifrant Jiří Štokman a velitel Antonín Bartoš v době výcviku v Anglii v roce 1943...

Čestmír Šikola se narodil 28. 11. 1919 v Mukařově v okr. Jablonec n. Nisou. Jako student III. ročníku VŠCHT byl 17. 11. 1939 zatčen gestapem, ale podařilo se mu uniknout.....

Od začátku pobytu v Protektorátě bydlel Čestmír Šikola u Kučerů v Bystřici pod Hostýnem. V létě 1944 se u něho začaly projevovat zdravotní potíže způsobené nedostatkem pohybu na čerstvém

vzduchu. V polovině srpna nařídil MUDr. Vytrhlík, aby radista změnil bydliště. Jan Filip z Bystřice pod Hostýnem se v Blazicích stýkal s četnickým praporčíkem Synkem. Domluvili s Frantou Hradilíkem, místním tesařem na č. p. 60, úkryt i stravu pro radistu v domku přes cestu, v němž bydlela Františkova tchyně Májičková s nájemnicí Marií Skařupovou. Obě byly ochotné pobyt mladého muže utajovat. Věřily, že utekl z nasazení v Německu a potřebuje pomoc...

Zasvěceni byli podporovatelé odboje jako četník Synek a tajemník Hájek a nikdo kromě Gestapa neslídil!...

Od 1. září 1944 do 18. listopadu 1944 provozovala EVA spojení Blazice-Londýn. Radista měl výborné pracovní podmínky. V noci vycházel na procházky do polí k Dřevohosticím nebo k Býškovicím, a tak se jeho zdravotní stav velmi rychle zlepšil. Elektřinu k vysílačce zavedl správce bystřické rozvodny Boh. Mikulenka před příchodem radisty. Bylo odesláno na 300 depeší a stovky přijaty. Z města a zpět je přenášeli Jan Filip a paní Podhajská roz. Němcová...

Kvůli nebezpečí odhalení se Čestmír Šikola 18. listopadu 1944 vrátil do Bystřice pod Hostýnem k Zicháčkům, kde už byli oba jeho spolubojovníci...

Podrobnější údaje o skupině CLAY-EVA na adrese https://blazice.cz/cz/obec-blazice.htm

Čerpáno z pamětní tabule CLAY-EVA...

Spolek Letci Přerov generála Karla Janouška, z. s., děkuje za pozvání obce Blazice na velkolepé akci se všemi přítomnými - Štokmanem, Šikolou a Bartošem, který přiletěl z USA.

Fotogalerie...

Zpracoval: tiskový mluvčí spolku Ladislav Ležák

Z pěšáka od Tobruku pilotem RAF...

Dne 31. 8. 2018 se ve Slavičíně v městské knihovně pod vedením Mgr. Gabriely Klabačkové konalo zahájení vernisáže, která potrvá do konce září. Ředitel KVV Zlín plk. Ing. Petr Potyka převzal záštitu nad vernisáží, věnovanou majoru in memoriam Karlu Křenkovi, letci RAF, k příležitosti 100 let od jeho narození.

Vernisáž zahájil PhDr. Ladislav Slámečka s velkým úspěchem a odezvou.

Bylo přítomno mnoho vzácných hostů - mimo jiné plk. Alois Dubec, který letos oslavil úctyhodných 95 let v plné síle! Gratulujeme k jeho životnímu jubileu!

PhDr. Ladislav Slámečka nabídl veřejnosti mnoho fotografií s dokumenty. Měli jsme také možnost poslechu krásné hudby.

Karel Křenek se narodil 25. listopadu 1918 ve Valašské Bystřici. Po ukončení měšťanské školy se u svého bratra ve Slavičíně vyučil obuvníkem a prodavačem obuvi pro firmu Baťa. Po vyučení byl zaměstnán u této firmy ve Zlíně a později v Brně. 13. 12. 1939 opouští Slavičín. Spolu se svými přáteli Vojtěchem Janečkou, Jaromírem Strážnickým a Josefem Šebestíkem. Přes Slovensko překračuje hranice do Maďarska, kde je tři měsíce internován v pověstné věznici Tolonház. Podaří se mu uprchnout do jugoslávského Bělehradu. Na francouzském konzulátu je zde formálně odveden, obdrží cestovní pas a putuje přes Řecko, Turecko až do Libanonu. V Bejrútu byl 28. 3. 1940 přijat do čs. armády. Po porážce Francie odjíždí do Palestiny, kde se formuje Československý pěší prapor 11 - Východní.

První vojenský výcvik absolvuje ve vojenském táboře Gedera nedaleko Tel Avivu. Dne 28. 7. 1940 složil vojenskou přísahu jako vojín 1. roty. Text přísahy zněl: "Přísaháme, že setrváme v boji za svobodu vlasti, druh druha neopouštějíce!"

Na vernisáži byl také syn pana Křenka, Zdeněk Křenek s manželkou, která je neteří velitele čs. letců v RAF - pana generála Karla Janouška (jediný Čechoslovák s titulem leteckého maršála RAF.

Další informace zde: https://www.leteckemuzeum.eu/news/krenek-karel-pribeh-stihace/

Letci Přerov - generála Karla Janouška, z.s. děkují PhDr, Ladislavovi Slámečkovi za pozvání a perfektně zvládnutou akci!

Naše delegace v sestavě: výkonný předseda Lubomír Hruban, Miroslav Smětala

a Ladislav Ležák.

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

60. výročí katastrofy v Poličné...

V srpnu 26. 8. 1958 došlo k tragické havárii bombardovacího letounu Il-28, při které zahynuli dva letci - kpt. Stanislav Havlíček a kpt. Oldřich Losert. Kpt. Josef Hájek se zázrakem zachránil na padáku...

Po šedesáti letech na den přesně, 26. 8. 2018, jsme si připomněli tragickou nehodu s uctěním jejich památky za přítomnosti jejich pozůstalé rodiny.

Pietní akt začal zahájením v 15:00 hodin s připomenutím tragické nehody a vítáním významných hostů, kteří byli přítomni a podpořili účast také místních občanů obce Poličná. Pplk. Josef Krause, předseda vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry, se ujal ceremonie podle protokolu s kladením věnců, kytic a ostatních přítomných, včetně starosty obce Poličná Vladimíra Místeckého.

Děkuji především také snaše kpt. Oldřicha Loserta, paní Hance Losertové, za její iniciativu, když náhodou četla článek na internetu od pana plk Ing. Jaroslava Dvořáka "Vzpomínka na hrdiny". Po přečtení tohoto článku oslovila pana starostu Místeckého, který přeposlal e-mail mně. Poté jsme spolu intenzivně komunikovali a přeposílali informace k událostem nehody letounu.

Také děkuji ostatním příbuzným, opět Hance Losertové, Jitce Bunčekové, Ivaně Šafránkové a také rodině Hájkových, že se s námi přijeli podělit k 60. výročí uctění památky.

Byli zde poprvé od odhalení pamětní desky, pro připomínku konaná 27. 8. 2011, rodina kpt. Oldřicha Loserta a také kpt. Josefa Hájka - jediného zachráněného na padáku, syn Vladislav Hájek, a vnuk David s rodinou.

Děkuji letecké škole v Přerově, Petrovi Navrátilovi, za podporu ozvláštnit pietní akt průletem letounu L-200 "MORAVA", který proběhl přesně v 15:30 hodin. Pilotovi Aloisovi Morkusovi za provedený a bezchybný průlet přesně na čas!

Informace k událostem a s podrobným popisem se dočtete na této internetové stránce - https://www.leteckabadatelna.cz/havarie-a-sestrely/detail/538/

Akce byla pořádána našim spolkem Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s., obcí Poličná, starostou Vladimírem Místeckým a jeho zástupci, kterým také děkujeme za pohoštění v místní hospůdce "U slunce"

Ostatní přítomní: Předseda našeho spolku generálmajor Ing. Jiří Kubala s jeho chotí pí. Kubalovou, výkonný předseda Lubomír Hruban, pplk. Josef Krause, Kolda Zdeněk, Mgr. Zdeněk Smiřický, Miroslav Smětala, Jiří a Zdeněk Holcovi, Ladislav Ležák.

Místní: pan Milota, paní Šedá, fotograf a pamětník Karel Malúšek pořídil fotografie.

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák.

Beseda o letectví na ZŠ Poličná...

Akce pořádaná k 60. výročí letecké katastrofy letounu Il-28 v obci Poličná...

V Poličné 6. 6. proběhla beseda o letectví s žáky základní školy o vzniku a výstavbě letiště Přerov v období od roku 1937. V poválečném stavu bylo letiště nevyhovující a potom v roce 1949 došlo k modernizaci letiště s výstavbou betonové vzletové a přistávací dráhy o délce 2500 metrů. Po vrtulových a nedostačujicích letounech přichází éra dvouproudových letounů studené války mezi východem a západem k přezbrojování v roce 1954 a to bombardovacími letouny Il-28.

Letouny Il-28 přilétly do Přerova 1955. Zkoušky byly na tehdejší dobu velmi náročné, neboť technické a letové parametry tohoto letounu byly na tu dobu vzhledem k tehdejšímu vybavení západního letectva pro vojenskou leteckou veřejnost na západě dosti překvapující.

Nicméně i tato jedna z velmi úspěšných anabází čs. letectva tehdejších let končí a jako následek změny vojenské doktríny, kdy se začal klást větší důraz na používání řízených střel země-země a kdy byla snaha o zmírnění studené války, došlo ke snižování stavu letounů, což začalo v srpnu 1958 a v červenci 1965 bombardovací letectvo přestalo existovat.

Poté jsme navázali na leteckou katastrofu v obci Poličná dne 26. 8. 1958 bombardovacího letounu Il-28, kde zahynuli dva letci - kpt. Stanislav Havlíček a kpt. Oldřich Losert. Kpt. Josef Hájek se zachránil na padáku...

Následovaly dotazy žáků, na které bylo zodpovězeno. Byly vytvořeny tři skupiny žáků s průběhem 45 minut na jednu besedu. Besedu provedli - major Zdeněk Kolda, historik nadrotmistr Jaroslav Schön a Ladislav Ležák.

Fotodokumentace Ludmila Pivničková...

Děkujeme především vedení základní školy v Poličné - ředitelce pí. Mgr. Žilinské za zprostředkování prostoru projektoru pro obrazovou presentaci a besedy na téma "Beseda o letectví 60 výročí nehody bombardovacího letounu Il-28"

Také děkujeme našemu výkonnému předsedovi Lubomíru Hrubanovi za zpracování materiálu do elektronické podoby a zprostředkování besedy s ředitelkou pí. Mgr. Žilinskou.

Zpracoval tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Vzpomínka na plk. in memoriam Karla Šťastného...

...dne 2. 6. 2018 - u příležitosti nedožitých 100 let 3. 8. 2018 (pietní akt byl z administrativních důvodů obce Hošťálková posunut o dva měsíce dříve).

V obci Hošťálková, jsme uctili památku na letce RAF plk. Karla Šťastného, operujícího nad Německem za druhé světové války v rámci 311. bombardovací perutě.

První odhalení pamětní desky v obci Hošťálková proběhlo v roce 2005 za účasti naších delegátů - plk. Miroslava Chalupeckého, plk. Břetislava Cagáška a plk. Vlastimila Teličky - dále pak členů vlády ČR, včetně hejtmana zlínského kraje Jiřího Čunka.

V roce 1948 byla situace v tehdejším ČSSR napjatá, a tak piloti RAF plánovali útěk do zahraničí. Plk. Karel Šťastný byl jedním z mnoha se svými kamarády letci RAF.

Útěk se uskutečnil 13. 6. 1948. Vzlet provedli 14. 6. 1948 asi v 01:00 hod. směrem k Horním Počernicím. Piloty letounu byli Josef Bernát, Hugo Hrbáček a Karel Šťastný. Dalšími osobami na palubě letounu byli Zdeněk Sichrovský, Vlastimil Prášek, Karel Kanda a dva další bývalí příslušníci RAF, dále generál Alois Liška a další cestující. Mezi nimi byl i bratr Karla Šťastného se svou ženou a dvěma chlapci. 14. 6. 1948 v 03:30 hod. přistál na letišti Manston, Kent, v Anglii letoun D-47 s označením československého letectva. Na palubě bylo 17 mužů ve vojenském věku, dvě ženy a dva chlapci ve věku 14 a 18 let. Československá vláda požadovala vrácení letadla. Po třech měsících jednání se letadlo spolu s vyúčtováním za parkování v Manstonu vrátilo do Československa.

Při cvičném letu 10. 1. 1958 došlo vlivem neuposlechnutí instruktora plk. Karla Šťastného žákem k havárii, letoun narazil do stromu a oba letci zahynuli.

Zahájení pietního aktu bylo ve 13:30. Poté zazněla večerka, následovalo kladení věnce a položení kytice za náš spolek Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s., za přítomnosti generálmajora Ing. Jiřího Jančíka a Milana Vacka. Poté následovala zdravice také za náš spolek s pozdravy jménem našeho předsedy generálmajora Ing. Jiřího Kubaly. Přítomnost také obohatil hejtman zlínského kraje Jiří Čunek se zdravici

Dále bylo v zámku obce Hošťálková otevřeno muzeum letců RAF.

Děkujeme za pozvání vedení obce Hošťálková, zejména panu starostovi Laštovicovi, místostarostkám paní Ing. Plevové a paní Graclíkové.

Delegáti: Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková

Fotogalerie...

Opět doplňuji informaci o účasti našeho výkonného předsedy Lubomíra Hrubana s moderováním 2. 6. v Hranicích - letiště Drahotuše na AIR-AUTO MOTO Veteránfestu.

Zpracoval: tiskový mluvčí spolku - Ladislav Ležák

Valašské Klobouky - Smolina

Dovršení květnových akcí - 26. 5. 2018 jsme zakončily vzpomínkou na rotmistra - plk. in memoriam Josefa Valčíka v jeho rodném místě Valašské Klobouky - Smolina.

"Operace Anthropoid 27.5.1942 - Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha"

V 10:00 začala mše svatá pana faráře Mgr.Karla Janíčka. Po této mši svaté byly položeny věnce a kytice. Zazněla večerka a státní hymny Slovenska a České republiky. Po zdravici hostů přednesly děti z místní školy krásné básně.

Vzpomínka na naše hrdiny - od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo 76 let.

Jsme velmi vděčni za účast na pietním aktu se srdečným pozváním starostky Mgr. E. Olšákové, se kterou máme velmi vřelé vztahy k těmto akcím - pietám a také nám poděkovala za účast s pozdravy našeho vedení!

Byl to nad míru hektický den, neboť jsme také měli dne 26. 5. účast na výstavě modelářů v Tovačově. Proto byly ustanoveny dvě skupiny delegátů s účastí ve Valašských Kloboucích - Smolině a Tovačově.

Účast: Valašské Klobouky - Smolina: Miroslav Smětala, Jiří Holec, Zdeněk Holec, Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková. Také tradičně náš člen - předseda klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry major v. v. Josef Krause a člen Československé obce legionářské, Jednota Brno 1, Dr. Ladislav Slámečka.

Všem zmíněným děkuji za účast!

Cestou domů jsme se ještě zastavili v obci Ratiboř, kousek od obce Hošťálková.

Byla tam maketa legendárního letounu spitfire v životní velikosti. Byli mile překvapeni mou návštěvou a mám předat pozdravy našim členům a vedení našeho spolku Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s.

Fotogalerie

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Odkaz na události Atentátu 27. 5. 1942

Uctění památky hrdinů...

U příležitosti oslav osvobození sovětskou armádou od německo - fašistické okupace dne 8. 5. 2018 jsme u pomníku padlých na Třídě generála Karla Janouška v Přerově uctili památku s položením kytice.

Poté jsme dali kytičku i na pamětní desku generála Karla Janouška, jediného Čechoslováka s titulem "maršál R.A.F" - velitele čs. letectva v Anglii v době II. světové války, jehož jméno máme čest nosit ve svém názvu.

Poslední zastavení a uctění památky s položením kytice bylo u pomníku sovětské armády u ZŠ v Přerově v ulici Želatovská.

Fotogalerie...

Delegáti: Předseda našeho spolku genmaj. Ing. Jiří Kubala s jeho chotí pí. Kubalovou, Miroslav Smětala, Jaroslav Vaněk, Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková.

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Vzpomínka na Standu Mikulu...

30. 4. 2018 jsme si připomněli památku významného rodáka obce Boršice plk. Stanislava Mikuly - letce RAF. 2. 5. 2018. by se dožil sta let.

Plk. Stanislav Mikula sloužil za druhé světové války v Africkém Tobruku u 311. bombardovací perutě RAF. Za aktivní účast v boji za osvobození Československa v 2. světové válce 1939 - 1945 obdržel Československý válečný kříž a další čs. i zahraniční vyznamenání. Čest jeho památce!

Dále musím zmínit, že od našeho člena spolku Zdeňka Holce byl v Tobruku jeho bratr plk. Oldřich Holec, který měl pracovní zařazení zbrojíř.

Syn pana plukovníka Vlastimil Mikula v 17:00 zahájil pietu s vítáním občanů Boršice, pěveckého dětského sboru a významných hostů. Po ukončení piety u rodného domu plk. Stanislava Mikuly jsme se přesunuli k pomníku druhé světové války a připomněli si 73. výročí osvobození obce od německo - fašistické okupace rumunskou armádou.

Svou přítomností obohatil návštěvu hejtman zlínského kraje Jiří Čunek, který zmínil, abychom mi lidé nezapomínali na utrpení našich hrdinů, kterým se nedostalo štěstí přežít bez ztráty vlastního života, abychom my budoucí mohli žít v míru.

Místní dechová kapela Boršičanka pod vedením kapelníka Antonína Koníčka zahrála Rumunskou hymnu a Českou hymnu.

Ještě jsme se naposledy zastavili u pomníku 1. světové války v doprovodu vojenského vozidla IVECO a kapela Boršičanka nám k poslechu hrála krásné lidové písně.

Čest památce všem, kteří položili svůj život za naši svobodu!

Po těchto pietách jsme byli obohaceni o tradici se stavěním "Májky". Možností pro mládež bylo také opéci si párky nad kontrolovaným ohništěm.

Závěrem jsme pplk. Stanislavu Mikulovi poděkovali za jeho životní zkušenosti, které by měli sloužit nám i budoucím. Starostovi Boršic, kpt. v aktivní záloze zlínského kraje Ing. Romanu Jílkovi za vřelé přivítání a skvěle zvládnuté odpoledne.

Delegáti: Předseda spolku vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry zlínského kraje - major v. v. Josef Krause, Zdeněk Holec, Jiří Holec, Miroslav Smětala, Ota Karlík, Ludmila Pivničková a Ladislav Ležák, člen Československé obce legionářské, Jednota Brno 1, Dr. Ladislav Slámečka, také náš budoucí člen.

Pokud byste měli chuť se podívat do muzea plk. Stanislava Mikuly, příslušníka RAF, v Boršicích, přikládám kontakt: pplk. v. v. Vlastimil Mikula ml. 603 140 305

A zde malá fotogalerie...

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Pietní akt v Buchlovicích...

V Buchlovicích, jsme si po třiasedmdesáti letech připomněli památku osvoboditelů od nacistů II světové války pietním aktem, položením kytice s uctěním památky padlých obyvatel městyse Buchlovic s poděkováním osvoboditelů - ,,Rumunské armády".

"Byla neděle 29. dubna 1945. Kolem jedenácté hodiny ranní vstoupili do Buchlovic vojáci II. divize první rumunské polní armády, kde byli lidmi radostně vítáni," připomenul shromážděným občanům blížící se svobodu Jan Štokman, předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Uherské Hradiště.

Opět děkujeme místním občanům a starostovi Ing. Jiřímu Černému městyse Buchlovic již tradičně za vřelé přivítání s pohoštěním.

Těšíme se na příští návštěvu a spolupráci.

Delegáti: předseda spolku Letci Přerov-generála Karla Janouška, z.s., genmaj. Ing. Jiří Kubala s jeho chotí pí. Kubalovou, výkonný předseda spolku Lubomír Hruban, maj. v. v. Josef Krause - předseda klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlínského kraje, historik spolku Jaroslav Schön, Miroslav Smětala, Zdeněk Holec, Ludmila Pivničková a Ladislav Ležák.

,,V odkazu se lze dočíst aktuality z dění 27. 4. 2018 městyse Buchlovic Deník.cz".

Fotogalerie zde...

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Uctění památky výsadku Clay-Eva...

Letošní rok 2018 byl zahájen jednou z jarních akcí, již tradičně - uctění památky seskoků paradesantní skupiny v obci Hostišová Clay-Eva, která se konala 13. 4. 2018.

Zajímavou informací je to, že v noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočila na území Trnovce, který spadá pod katastr obce, paradesantní skupina Clay z příslušníků čs. zahraničního vojska ve Velké Británii ve složení Antonín Bartoš - velitel, Jiří Štokman - šifrant, Čestmír Šikola - radiotelegrafista, která měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě ke konci druhé světové války.

V tomto roce, jsme byli ochuzeni o podívanou seskoků vojenských výsadkářů z vrtulníku MI-117Š z administrativních důvodů a také povětrnostní vlivy nebyly příznivé.

Účastníci nočního pochodu již také tradičně pořádali pochod do Bystřice pod Hostýnem s trasou od 30 do 36 kilometrů, dle předem domluvených podmínek. Letos však byla trasa upravena, neboť došlo k polomům vlivem vichřice v hostýnských návrších a nebylo možné jít původní trasou.

Akce se také zúčastnil "Hejtman Zlínského kraje - Jiří Čunek".

Předně, bych také chtěl poděkovat, paní starostce Martě Smolkové, za pozvání a vřelé přivítání.

Účast delegátů v sestavě našeho spolku - předseda Českého svazu letectví ČR. gen. major Ing. Jiří Kubala, předseda paradesantní skupiny vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry major Josef Krause - také člen našeho spolku, Lubomír Hruban, Miroslav Smětala, Mgr. Zdeněk Smiřický, Zdeněk Kolda, Zdeněk Holec, Jiří Holec, Ota Karlík, Ladislav Ležák a členka našeho spolku Ludmila Pivničková, která pořizovala fotografie.

Zpracoval:

Ladislav Ležák - tiskový mluvčí spolku "Letci Přerov-generála Karla Janouška"

Popis k fotografiím:

První fotografie zleva - Ota Karlík, Jiří Holec, Miroslav Smětala, Zdeněk Kolda, genmaj. Ing. Jiří Kubala, Ladislav Ležák, Lubomír Hruban.

Druhá fotografie: major Josef Krause poslední vpravo s kyticí. 

Ostatní obrázky najdete ve fotogalerii pod tímto odkazem...