Beseda o letectví na ZŠ Poličná...

Akce pořádaná k 60. výročí letecké katastrofy letounu Il-28 v obci Poličná...

V Poličné 6. 6. proběhla beseda o letectví s žáky základní školy o vzniku a výstavbě letiště Přerov v období od roku 1937. V poválečném stavu bylo letiště nevyhovující a potom v roce 1949 došlo k modernizaci letiště s výstavbou betonové vzletové a přistávací dráhy o délce 2500 metrů. Po vrtulových a nedostačujicích letounech přichází éra dvouproudových letounů studené války mezi východem a západem k přezbrojování v roce 1954 a to bombardovacími letouny Il-28.

Letouny Il-28 přilétly do Přerova 1955. Zkoušky byly na tehdejší dobu velmi náročné, neboť technické a letové parametry tohoto letounu byly na tu dobu vzhledem k tehdejšímu vybavení západního letectva pro vojenskou leteckou veřejnost na západě dosti překvapující.

Nicméně i tato jedna z velmi úspěšných anabází čs. letectva tehdejších let končí a jako následek změny vojenské doktríny, kdy se začal klást větší důraz na používání řízených střel země-země a kdy byla snaha o zmírnění studené války, došlo ke snižování stavu letounů, což začalo v srpnu 1958 a v červenci 1965 bombardovací letectvo přestalo existovat.

Poté jsme navázali na leteckou katastrofu v obci Poličná dne 26. 8. 1958 bombardovacího letounu Il-28, kde zahynuli dva letci - kpt. Stanislav Havlíček a kpt. Oldřich Losert. Kpt. Josef Hájek se zachránil na padáku...

Následovaly dotazy žáků, na které bylo zodpovězeno. Byly vytvořeny tři skupiny žáků s průběhem 45 minut na jednu besedu. Besedu provedli - major Zdeněk Kolda, historik nadrotmistr Jaroslav Schön a Ladislav Ležák.

Fotodokumentace Ludmila Pivničková...

Děkujeme především vedení základní školy v Poličné - ředitelce pí. Mgr. Žilinské za zprostředkování prostoru projektoru pro obrazovou presentaci a besedy na téma "Beseda o letectví 60 výročí nehody bombardovacího letounu Il-28"

Také děkujeme našemu výkonnému předsedovi Lubomíru Hrubanovi za zpracování materiálu do elektronické podoby a zprostředkování besedy s ředitelkou pí. Mgr. Žilinskou.

Zpracoval tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Vzpomínka na plk. in memoriam Karla Šťastného...

...dne 2. 6. 2018 - u příležitosti nedožitých 100 let 3. 8. 2018 (pietní akt byl z administrativních důvodů obce Hošťálková posunut o dva měsíce dříve).

V obci Hošťálková, jsme uctili památku na letce RAF plk. Karla Šťastného, operujícího nad Německem za druhé světové války v rámci 311. bombardovací perutě.

První odhalení pamětní desky v obci Hošťálková proběhlo v roce 2005 za účasti naších delegátů - plk. Miroslava Chalupeckého, plk. Břetislava Cagáška a plk. Vlastimila Teličky - dále pak členů vlády ČR, včetně hejtmana zlínského kraje Jiřího Čunka.

V roce 1948 byla situace v tehdejším ČSSR napjatá, a tak piloti RAF plánovali útěk do zahraničí. Plk. Karel Šťastný byl jedním z mnoha se svými kamarády letci RAF.

Útěk se uskutečnil 13. 6. 1948. Vzlet provedli 14. 6. 1948 asi v 01:00 hod. směrem k Horním Počernicím. Piloty letounu byli Josef Bernát, Hugo Hrbáček a Karel Šťastný. Dalšími osobami na palubě letounu byli Zdeněk Sichrovský, Vlastimil Prášek, Karel Kanda a dva další bývalí příslušníci RAF, dále generál Alois Liška a další cestující. Mezi nimi byl i bratr Karla Šťastného se svou ženou a dvěma chlapci. 14. 6. 1948 v 03:30 hod. přistál na letišti Manston, Kent, v Anglii letoun D-47 s označením československého letectva. Na palubě bylo 17 mužů ve vojenském věku, dvě ženy a dva chlapci ve věku 14 a 18 let. Československá vláda požadovala vrácení letadla. Po třech měsících jednání se letadlo spolu s vyúčtováním za parkování v Manstonu vrátilo do Československa.

Při cvičném letu 10. 1. 1958 došlo vlivem neuposlechnutí instruktora plk. Karla Šťastného žákem k havárii, letoun narazil do stromu a oba letci zahynuli.

Zahájení pietního aktu bylo ve 13:30. Poté zazněla večerka, následovalo kladení věnce a položení kytice za náš spolek Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s., za přítomnosti generálmajora Ing. Jiřího Jančíka a Milana Vacka. Poté následovala zdravice také za náš spolek s pozdravy jménem našeho předsedy generálmajora Ing. Jiřího Kubaly. Přítomnost také obohatil hejtman zlínského kraje Jiří Čunek se zdravici

Dále bylo v zámku obce Hošťálková otevřeno muzeum letců RAF.

Děkujeme za pozvání vedení obce Hošťálková, zejména panu starostovi Laštovicovi, místostarostkám paní Ing. Plevové a paní Graclíkové.

Delegáti: Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková

Fotogalerie...

Opět doplňuji informaci o účasti našeho výkonného předsedy Lubomíra Hrubana s moderováním 2. 6. v Hranicích - letiště Drahotuše na AIR-AUTO MOTO Veteránfestu.

Zpracoval: tiskový mluvčí spolku - Ladislav Ležák

Valašské Klobouky - Smolina

Dovršení květnových akcí - 26. 5. 2018 jsme zakončily vzpomínkou na rotmistra - plk. in memoriam Josefa Valčíka v jeho rodném místě Valašské Klobouky - Smolina.

"Operace Anthropoid 27.5.1942 - Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha"

V 10:00 začala mše svatá pana faráře Mgr.Karla Janíčka. Po této mši svaté byly položeny věnce a kytice. Zazněla večerka a státní hymny Slovenska a České republiky. Po zdravici hostů přednesly děti z místní školy krásné básně.

Vzpomínka na naše hrdiny - od atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha uplynulo 76 let.

Jsme velmi vděčni za účast na pietním aktu se srdečným pozváním starostky Mgr. E. Olšákové, se kterou máme velmi vřelé vztahy k těmto akcím - pietám a také nám poděkovala za účast s pozdravy našeho vedení!

Byl to nad míru hektický den, neboť jsme také měli dne 26. 5. účast na výstavě modelářů v Tovačově. Proto byly ustanoveny dvě skupiny delegátů s účastí ve Valašských Kloboucích - Smolině a Tovačově.

Účast: Valašské Klobouky - Smolina: Miroslav Smětala, Jiří Holec, Zdeněk Holec, Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková. Také tradičně náš člen - předseda klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry major v. v. Josef Krause a člen Československé obce legionářské, Jednota Brno 1, Dr. Ladislav Slámečka.

Všem zmíněným děkuji za účast!

Cestou domů jsme se ještě zastavili v obci Ratiboř, kousek od obce Hošťálková.

Byla tam maketa legendárního letounu spitfire v životní velikosti. Byli mile překvapeni mou návštěvou a mám předat pozdravy našim členům a vedení našeho spolku Letci Přerov - generála Karla Janouška, z. s.

Fotogalerie

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Odkaz na události Atentátu 27. 5. 1942

Uctění památky hrdinů...

U příležitosti oslav osvobození sovětskou armádou od německo - fašistické okupace dne 8. 5. 2018 jsme u pomníku padlých na Třídě generála Karla Janouška v Přerově uctili památku s položením kytice.

Poté jsme dali kytičku i na pamětní desku generála Karla Janouška, jediného Čechoslováka s titulem "maršál R.A.F" - velitele čs. letectva v Anglii v době II. světové války, jehož jméno máme čest nosit ve svém názvu.

Poslední zastavení a uctění památky s položením kytice bylo u pomníku sovětské armády u ZŠ v Přerově v ulici Želatovská.

Fotogalerie...

Delegáti: Předseda našeho spolku genmaj. Ing. Jiří Kubala s jeho chotí pí. Kubalovou, Miroslav Smětala, Jaroslav Vaněk, Ladislav Ležák a Ludmila Pivničková.

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Vzpomínka na Standu Mikulu...

30. 4. 2018 jsme si připomněli památku významného rodáka obce Boršice plk. Stanislava Mikuly - letce RAF. 2. 5. 2018. by se dožil sta let.

Plk. Stanislav Mikula sloužil za druhé světové války v Africkém Tobruku u 311. bombardovací perutě RAF. Za aktivní účast v boji za osvobození Československa v 2. světové válce 1939 - 1945 obdržel Československý válečný kříž a další čs. i zahraniční vyznamenání. Čest jeho památce!

Dále musím zmínit, že od našeho člena spolku Zdeňka Holce byl v Tobruku jeho bratr plk. Oldřich Holec, který měl pracovní zařazení zbrojíř.

Syn pana plukovníka Vlastimil Mikula v 17:00 zahájil pietu s vítáním občanů Boršice, pěveckého dětského sboru a významných hostů. Po ukončení piety u rodného domu plk. Stanislava Mikuly jsme se přesunuli k pomníku druhé světové války a připomněli si 73. výročí osvobození obce od německo - fašistické okupace rumunskou armádou.

Svou přítomností obohatil návštěvu hejtman zlínského kraje Jiří Čunek, který zmínil, abychom mi lidé nezapomínali na utrpení našich hrdinů, kterým se nedostalo štěstí přežít bez ztráty vlastního života, abychom my budoucí mohli žít v míru.

Místní dechová kapela Boršičanka pod vedením kapelníka Antonína Koníčka zahrála Rumunskou hymnu a Českou hymnu.

Ještě jsme se naposledy zastavili u pomníku 1. světové války v doprovodu vojenského vozidla IVECO a kapela Boršičanka nám k poslechu hrála krásné lidové písně.

Čest památce všem, kteří položili svůj život za naši svobodu!

Po těchto pietách jsme byli obohaceni o tradici se stavěním "Májky". Možností pro mládež bylo také opéci si párky nad kontrolovaným ohništěm.

Závěrem jsme pplk. Stanislavu Mikulovi poděkovali za jeho životní zkušenosti, které by měli sloužit nám i budoucím. Starostovi Boršic, kpt. v aktivní záloze zlínského kraje Ing. Romanu Jílkovi za vřelé přivítání a skvěle zvládnuté odpoledne.

Delegáti: Předseda spolku vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry zlínského kraje - major v. v. Josef Krause, Zdeněk Holec, Jiří Holec, Miroslav Smětala, Ota Karlík, Ludmila Pivničková a Ladislav Ležák, člen Československé obce legionářské, Jednota Brno 1, Dr. Ladislav Slámečka, také náš budoucí člen.

Pokud byste měli chuť se podívat do muzea plk. Stanislava Mikuly, příslušníka RAF, v Boršicích, přikládám kontakt: pplk. v. v. Vlastimil Mikula ml. 603 140 305

A zde malá fotogalerie...

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Pietní akt v Buchlovicích...

V Buchlovicích, jsme si po třiasedmdesáti letech připomněli památku osvoboditelů od nacistů II světové války pietním aktem, položením kytice s uctěním památky padlých obyvatel městyse Buchlovic s poděkováním osvoboditelů - ,,Rumunské armády".

"Byla neděle 29. dubna 1945. Kolem jedenácté hodiny ranní vstoupili do Buchlovic vojáci II. divize první rumunské polní armády, kde byli lidmi radostně vítáni," připomenul shromážděným občanům blížící se svobodu Jan Štokman, předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Uherské Hradiště.

Opět děkujeme místním občanům a starostovi Ing. Jiřímu Černému městyse Buchlovic již tradičně za vřelé přivítání s pohoštěním.

Těšíme se na příští návštěvu a spolupráci.

Delegáti: předseda spolku Letci Přerov-generála Karla Janouška, z.s., genmaj. Ing. Jiří Kubala s jeho chotí pí. Kubalovou, výkonný předseda spolku Lubomír Hruban, maj. v. v. Josef Krause - předseda klubu vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlínského kraje, historik spolku Jaroslav Schön, Miroslav Smětala, Zdeněk Holec, Ludmila Pivničková a Ladislav Ležák.

,,V odkazu se lze dočíst aktuality z dění 27. 4. 2018 městyse Buchlovic Deník.cz".

Fotogalerie zde...

Zpracoval: tiskový mluvčí Ladislav Ležák

Uctění památky výsadku Clay-Eva...

Letošní rok 2018 byl zahájen jednou z jarních akcí, již tradičně - uctění památky seskoků paradesantní skupiny v obci Hostišová Clay-Eva, která se konala 13. 4. 2018.

Zajímavou informací je to, že v noci z 12. na 13. dubna 1944 seskočila na území Trnovce, který spadá pod katastr obce, paradesantní skupina Clay z příslušníků čs. zahraničního vojska ve Velké Británii ve složení Antonín Bartoš - velitel, Jiří Štokman - šifrant, Čestmír Šikola - radiotelegrafista, která měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě ke konci druhé světové války.

V tomto roce, jsme byli ochuzeni o podívanou seskoků vojenských výsadkářů z vrtulníku MI-117Š z administrativních důvodů a také povětrnostní vlivy nebyly příznivé.

Účastníci nočního pochodu již také tradičně pořádali pochod do Bystřice pod Hostýnem s trasou od 30 do 36 kilometrů, dle předem domluvených podmínek. Letos však byla trasa upravena, neboť došlo k polomům vlivem vichřice v hostýnských návrších a nebylo možné jít původní trasou.

Akce se také zúčastnil "Hejtman Zlínského kraje - Jiří Čunek".

Předně, bych také chtěl poděkovat, paní starostce Martě Smolkové, za pozvání a vřelé přivítání.

Účast delegátů v sestavě našeho spolku - předseda Českého svazu letectví ČR. gen. major Ing. Jiří Kubala, předseda paradesantní skupiny vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry major Josef Krause - také člen našeho spolku, Lubomír Hruban, Miroslav Smětala, Mgr. Zdeněk Smiřický, Zdeněk Kolda, Zdeněk Holec, Jiří Holec, Ota Karlík, Ladislav Ležák a členka našeho spolku Ludmila Pivničková, která pořizovala fotografie.

Zpracoval:

Ladislav Ležák - tiskový mluvčí spolku "Letci Přerov-generála Karla Janouška"

Popis k fotografiím:

První fotografie zleva - Ota Karlík, Jiří Holec, Miroslav Smětala, Zdeněk Kolda, genmaj. Ing. Jiří Kubala, Ladislav Ležák, Lubomír Hruban.

Druhá fotografie: major Josef Krause poslední vpravo s kyticí. 

Ostatní obrázky najdete ve fotogalerii pod tímto odkazem...