Kolegové a kamarádi, ani my nezůstali s oslavami Dne válečných veteránů pozadu. Autorem fotografií je Josef Bőhm, za zaslání děkujeme Janě Nevrklové... 

Fotogalerie zde...

KHL Jindřichův Hradec...

Přátelé a kamarádi od luftu...

 Rok se s rokem sešel a opět se blíží čas našeho Setkání. Letos to bude již po pětadvacáté! Naše akce je nejdéle trvající svého druhu v celé České republice.
Srdečně Vás všechny zvu, jménem našeho Klubu historie letectví Jindřichův Hradec i jménem dalších spolupořadatelé této akce, na "XXV. setkání čs. válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci". Uskuteční se v sobotu 25. srpna 2018 od 10 hodin, viz pozvánka v příloze. Krátce po 10 hodině společně pokřtíme pamětní medaili k 100. výročí vzniku samostatného Československa a 100. výročí vzniku československého letectva. Kdo bude mít čas, zveme Vás také na pietní akce v pátek 24. srpna 2018. Od 17 hodin bude malý pietní akt na hřbitově ve Strmilově, od 17,30 hodin na hřbitově v Člunku a od 18 hodin u kostela v Číměři. Akce se zúčastní čs. válečný letec RAF, plukovník letectva Alois Dubec z Luhačovic. Omlouvám se za svoji páteční neúčast, ale budu až do pozdního večera mimo Jindřichohradecko. Akci za Klub povede kolega Vladimír Vondrka. 

Těšíme se s Vámi na setkání v sobotu 25. srpna, případně i v pátek 24. srpna 2018. Letu zdar! Vláďa Burian, KHL Jindřichův Hradec