Vybavujeme se...

Ahoj, kamarádi, dorazila zásilka expedičních košil, triček a nášivek od partnera projektu "Czechoslovakian Heroes Tribute 2019", firmy Jagar Design, s. r. o.

Odkaz zde...

Kdybyste někdo měl zájem a chtěl si něco z uvedeného pořídit, ozvěte se mi emailem. Nezapomeňte uvést svoje tělesné rozměry, abyste místo košile neměli bolerko nad pupík ;o)

Czechoslovakian Heroes Tribute 2019...

Letošní misi s názvem Czechoslovakian Heroes Tribute 2019, pořádanou pod hlavičkou Českého svazu letectví ve spolupráci spolků Letci Žatec, z. s. a Letecký klub gen. Karla Mrázka, DFC, DSO, Milovice, z. s., předcházela loňská expedice Southern Cross 2018. V průběhu této výpravy jsme prováděli přípravu jednak formou setkávání se se zde žijícími československými emigranty, s letci a příslušníky RAAF, jednak cestováním po zemi protinožců a vyhledáváním míst, kde žili a působili českoslovenští váleční letci, příslušníci RAF. Součástí bylo získání kontaktů na jejich pozůstalé, kterým bychom mohli předat ocenění u příležitosti 100. výročí československého letectví a založení Československého svazu letců.

Pro letošek jsme připravili pokračování tohoto projektu, jehož vyvrcholením bude slavnostní setkání v Československém klubu v Brisbane. Zde budou pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Austrálii a Velvyslanectví Slovenska v Austrálii předány pamětní desky se jmény bývalých československých příslušníků RAF, letců a členů pozemního zabezpečení, zástupcům československých klubů v Austrálii (Brisbane) a na Novém Zélandu (Queenstown). V rámci této akce dojde také na předání pamětních medailí a pamětních listů čestným hostům, kteří se nejenom aktivně zúčastní oslav, ale také se zasloužili o rozvoj letectví jak u nás, tak i v zahraničí.

Mise Czechoslovakian Heroes Tribute tak neuctí pouze památku příslušníků RAF, ale současně chce ocenit i současné české a slovenské aviatiky, působící v Austrálii a na Novém Zélandu, kteří, ať už z donucení nebo později dobrovolně, opustili republiku a tyto dvě země na druhé straně planety se jim staly druhým domovem. Většina z nich nadále působí v letectví, jež je pro ně nejen celoživotním koníčkem, ale pro některé i zaměstnáním.

Sunshine state, neboli Sluneční stát, jak se Queenslandu přezdívá a který si se svým názvem nezadá, přivítá československou misi v Czechoslovakian Club Queensland dne 26. května v tomto složení:

* František Blahout, bývalý vojenský letec a člen vedení Českého svazu letectví

* Josef Hlava, bývalý vojenský stíhací pilot na letounech MiG-29 Fulcrum, příslušník 11.slp v Žatci a současný pilot aerolinií Airarabia

* Lukáš Obst, letecký technik na bizjetech, sportovní pilot, člen vedení Českého svazu letectví

* Hana Pelčáková, stewardka novozélandských aerolinií, zástupkyně Československého klubu v Queenstownu, dcera kosmonauta Oldřicha Pelčáka, předsedy Českého svazu letectví a bývalého velitele 11. slp v Žatci

Účast na akci přislíbili zejména zástupci velvyslanectví obou republik, pozvaní jsou i další čestní hosté z Austrálie a Nového Zélandu. V rámci loňské expediční cesty se mimo jiné podařilo navázat kontakty s příslušníky RAAF (Královské australské vzdušné síly) z báze RAAF Amberley, kteří budou též mezi čestnými hosty výše uvedeného společného setkání.

Jak bude celé setkání probíhat? To posuďte sami podle připraveného programu:

- 10:00 hod prezentace

- 12:00 hod oběd

- 14:00 hod slavnostní shromáždění k 100. výročí československého letectví

- přivítání vedením klubu, představení hostů

- úvodní slovo velvyslanců, generálního konzula

- pozdrav letců z ČR a příslušníků RAAF

- předání pamětní desky se jmény československých příslušníků RAF v Austrálii vedení Československého klubu v Brisbane

- předání pamětní desky se jmény československých příslušníků RAF na Novém Zélandu zástupci Československého klubu v Queenstownu

- udělení pamětní medaile in memoriam Vladimíru Nedvědovi, MBE, DFC, Jaroslavu Novákovi, Ladislavu Světlíkovi, Jánu Lazarovi a Vojtechu Kufelovi

- předání pamětních medailí velvyslancům, konzulovi, veliteli báze RAAF v Amberley a vybraným členům a hostům

- předání pamětních listů vedení Československého klubu v Brisbane a zástupci Československého klubu v Queenstownu

- předání pamětních listů vybraným členům a hostům tohoto slavnostního setkání, kteří se zasloužili o rozvoj letectví

- udělení čestného členství v klubu Letci Žatec, z. s. Jaroslavu Falcníkovi

- promítání krátkých videí z historie a současnosti československého a českého letectví

- volná diskuze všech zúčastněných s letci a hosty

Poslední a současně důležitou součástí mise je založení prvních zahraničních členských prvků Českého svazu letectví, které by byly nejen součástí svazu, ale s kterými by svaz spolupracoval na akcích s leteckou tématikou v mezinárodním měřítku. Austrálie a Nový Zéland, země na druhé straně zeměkoule, budou jistě velkou motivací pro zakládání členských spolků v dalších zemích.

Stejně jako v loňském roce, v případě Expedice Southern Cross 2018, i nyní se Vás budeme snažit o celé akci maximálně informovat. A to jak na webových stránkách našich klubů a Českého svazu letectví, tak i ve Flying Revue, v podobě elektronické i tištěné.

František "Frankie" Blahout, Josef "Pytlák" Říha

https://cssl.cz

https://www.letci-zatec.cz

https://odbocka30.webnode.cz