Beta Minor opět poletí!...

Beta Minor opět poletí!...

Český svaz letectví podporuje tvůrce tohoto leteckého skvostu. Kliknutím na obrázek dostanete se na webové stránky Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, kde naleznete informace o tom, kterak postupují práce na novém letounu...

Český Svaz Letectví...

... je nezávislá, nezisková a dobrovolná profesní organizace, sdružující fyzické i právnické osoby, které svojí profesí, zaměřením, činností nebo zájmem jsou spojeny s letectvím nebo parašutismem...

Základními úkoly Svazu je zejména udržení vlasteneckých a historických tradic a odkazů československého a českého letectva a původního Svazu letců Československé republiky jako jeho stavovské organizace, propagace a popularizace letectví, vzdělávací a osvětová činnost pro své členy i veřejnost, pro školy, pro sdružení zaměřená na práci s dětmi a mládeží, badatelská činnost zaměřená na historii československého a českého letectva a jeho příslušníků. Vše pokud možno ve spolupráci s ostatními podobně zaměřenými organizacemi či spolky na území ČR i v zahraničí...